Lotta Bringlöf Pedersen

Lotta Bringlöf Pedersen är utbildad och verksam coach, par- och relationsterapeut och samtalsterapeut med steg 1 kompetens i integrativ psykoterapi och med psykosyntes som grund.
Lotta är även utbildad i Reiki.
Lotta är ägare och grundare av Samtalsstudion Södermalm. Fokusområden är oro, ångest o ängslan samt anknytning.

Lottas hemsidor: www.lottabringlof.se
www.bringalot.se

Lottas e-postadress:
kontakt@lottabringlof.se

Lottas mobilnummer
0767 919303

<< Tillbaka