Vi som jobbar på Samtalsstudion Södermalm

Lotta Bringlöf Pedersen är utbildad och verksam samtalsterapeut, par- och relationsterapeut och coach med steg 1 kompetens i integrativ psykoterapi och med psykosyntes som grund.
Lotta är även utbildad i Reiki.
Lotta är ägare och grundare av Samtalsstudion Södermalm. Fokusområden är oro, ångest o ängslan samt anknytning.

Lottas hemsidor: www.lottabringlof.se
www.bringalot.se

Lottas e-postadress:
kontakt@lottabringlof.se

Lottas mobilnummer
0767 919303

Katarina Ehn är utbildad och verksam samtalsterapeut och coach med steg 1 kompetens i integrativ psykoterapi och med psykosyntes som grund. Katarinas fokusområden är personlig utveckling så som att förändra tankar, beteenden och känslor.

Katarinas hemsida: 
www.tidrum.com 

Katarinas e-postadress:
samtal.kehn@gmail.com

Katarinas mobilnummer
0739 321289

Eva Karlsson är utbildad och verksam samtalsterapeut och coach med psykosyntes som grund. Eva är även mindfulness instruktör och arbetar med medling i relationer baserad på Non Violent Communication. Evas fokusområde är bättre självkänsla.

Evas hemsidor: 
www.evachristina.se 
www.battresjalvkansla

Evas epostadress:
eva@evachristina.se

Evas mobilnummer
0708 144326